Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Šventieji Lietuvos heraldikoje

Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Angelas

Angelas (hebr. מלאך, Mal'ach - malak , gr. άγγελος, ángelos – „pasiuntinys“, „žinianešys“, „būrėjas“) - žydų mitologijoje ir krikščionių religijoje, angelai – pusiau dieviškos būtybės.

Senajame Testamente žodis „angelas“ vartojamas trimis reikšmėmis: 1) pasiuntinys, žmogus; 2) pranašas, žmogus, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus; 3) pusiau dieviška būtybė, turinti fizinį pavidalą arba jo neturinti, gali būti ir nematoma.

Senajame Testamente minimi kaip vieninteliai Dievo tarnai, jo šeima. Angelai Dievą garbina. Angelai atlieka tarpininkų tarp žmonių ir Dievo funkciją. Jie perduoda Dievo žinią, vykdo žmogui palankius Dievo įsakymus.

Hierarchija. Angelai skirstomi pagal kelias triadas. Pagal vieną iš jų: 1) Arkangelai, 2) Kunigaikščiai angelai, 3) Angelai. Taip pat žinomi: Cherubinai, Kerubai, Serafimai.
Baltų mitologijoje Algis - dievų pasiuntinys.

Krikščionybėje ir judaizme arkangelai: Arkangelas Mykolas (Mykolas - „prilygstantis Dievui“), vyriausias angelas. Arkangelas Gabrielius (Gabrielius - „Dieviška jėga“ arba „dieviškas žmogus“).

Kiti minimi tik apokrifuose, Rafaelis (Rapolas) katalikų pripažintoje kanoniška Tobijo knygoje:
Arkangelas Rafaelis (Rapolas - „Dievas išgydė“), Arkangelas Urielis (Urielis - „Dievo šviesa, liepsna“), Arkangelas Jeramielis, Arkangelas Sarielis, Arkangelas Reuelis.

Angelologija. Krikščioniška ir judaistinė angelologijos yra panšios, tačiau turi kelis skirtumus:

Jėzaus Kristaus ir angelų santykiai yra ganėtinai sudėtingi, angelas jam gali tarnauti, tačiau nėra jam visiškai pavaldžių angelų. Naujojo Testamento laiške žydams polemizuojama su krikščionimis, kurie prilygina Jėzų Kristų angelams: „Jis tapo tiek prakilnes už angelus kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą“.

 Grinkiškis


Herbas. Mėlyname lauke ant vieno kelio priklaupęs auksinis angelas, dešinėje rankoje laikantis sidabrinę lelijos šakelę su trimis žiedais. Angelo drabužis perjuostas sidabrine juosta.

Grinkiškio miestelis – Radviliškio r. sav. seniūnijos centras, įsikūręs prie Šušvės upės. Grinkiškio dvaras minimas XVI a. viduryje, miestelis – 1581 m. XVI a. pabaigoje buvo pastatyta pirmoji bažnyčia. Dabar veikianti turi Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios vardą (šventė – liepos 2 d.). Grinkiškio kapinėse išliko du vertingi mediniai kryžiai, kuriuos XIX a. pabaigoje sukūrė garsus dievdirbys Vincas Svirskis. Vienas kryžius su angelo atvaizdu. Svarstant herbo idėjas, nutarta naujame herbe pavaizduoti priklaupusį angelą su lelijos šakele. Angelas asocijuojasi su garsaus dievdirbio kūryba, o lelijos šakelė, kaip skaistumo, tyrumo ir šviesos simbolis, yra parapijos globėjos Švč. Mergelės Marijos atributas. Grinkiškio herbą Lietuvos Respublikos Prezidentas patvirtino 1999 m. gruodžio 8 d. (VŽ, 1999, nr. 106-3069). Herbo autorius, dailininkas Arvydas Každailis.

 Naujamiestis


Herbas. Mėlyname skydo lauke vaizduojamas į dešinę žengiantis sidabrinis angelas su auksiniu nimbu ir tokio pat metalo knyga rankose. Kairiajame auksiniame laisvajame kampe – mėlynas dviragis ietgalis.

Naujamiestis - miestelis Panevėžio r. sav. į pietvakarius nuo Panevėžio, dešiniajame Nevėžio krante prie pušyno. Seniūnijos ir seniūnaitijos centras. Stovi mūrinė Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia (pastatyta 1908 m.), Naujamiesčio vidurinė mokykla (su muziejumi), muzikos mokykla, biblioteka (nuo 1948 m.), lopšelis-darželis, paštas, ąžuolynas, kultūros centras (dailės galerija), slaugos ligoninė ir ambulatorija, vaistinė, Naujamiesčio girininkija Ragainėje, žemės ūkio bendrovė. Senosiose Naujamiesčio kapinėse stovi K. Uliansko paminklas 1905–1907 m. revoliucijos aukoms - „Angelas“. Gretimame Naujamiesčio kaime yra karaimų kapinės.

Naujamiesčio herbas - vienas iš Naujamiesčio heraldikos atributų. Naujamiestis žinomas jau nuo XVI a. 2-osios pusės. Tikėtina, kad Vytauto laikais kaip Upytės pilį aptarnaujantis sargybos būrys čia įkurdinti karaimai. XVII a. Naujamiestis rašytiniuose šaltiniuose buvo vadinamas Karaimų nauju miestu, kadangi jame buvo surašyta 150 vyrų karaimų (1858 m.). Jie turėjo savo maldos namus – kenesą, kapines. Naujajame herbe buvo nuspręsta pavaizduoti angelą ir karaimų genties ženklą (karaimų k. tamga) - dviragį ietgalį (karaimų k. senek), susijusį su karaimais. Angelas (iš graikų kalbos - Angelos) – pasiuntinys; angelas yra laikomas Dievo pasiuntiniu ir tarpininku tarp Dievo ir žmonių žemėje. Mėlyna skydo spalva heraldikoje simbolizuoja ištikimybę, dievišką išmintį, pastovumą ir sąžiningumą, ji ir dangaus spalva. Lietuvos Prezidento dekretu Nr. 1K-1483 herbas patvirtintas 2008 m. rugpjūčio 25 d., (VŽ, nr. 98-3777). Herbo etalono autorius dailininkas Rolandas Rimkūnas.

 

Šaltiniai:

Mitologijos Enciklopedija, 1999. 2 tomas. Vilnius, „Vaga“.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Angelas

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2023 | Darius Liutikas, +370 614 94092