Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Šventieji ir piligrimai

 

„Šventieji ir piligrimai“ - tęstinis Lietuvos piligrimų bendrijos projektas, vykdomas kas du metus. Tai Lietuvos medžio drožėjų kūrinių paroda - konkursas organizuojamas skirtingose Lietuvos sostinės Vilniaus meno galerijose. Pirmasis konkursas įvyko 2009 m. gruodžio mėn. Medžio drožyba yra gyvybinga, iš kartos į kartą perduodama liaudies meno tradicija. Tradicinių lietuviškų kryžių drožyba 2001 m. įrašyta į UNESCO Žmonijos nematerialaus ir žodinio paveldo šedevrų sąrašą.  

 

2016 m. 

 

IV medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai” vyko 2016 m. spalio 11 – 29 dienomis Pylimo galerijoje Vilniuje (Pylimo g. 30, Vilnius). 2016 m. spalio 29 d. įvyko IV Lietuvos medžio drožėjų kūrinių parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai” uždarymo šventė, kurioje apdovanoti geriausių medžio kūrinių autoriai.

Pasak parodos organizatoriaus Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininko dr. Dariaus Liutiko, ketvirtą kartą organizuojama paroda tapo gražia liaudies kultūros puoselėjimo tradicija. Organizatorių sumanymu, paroda yra piligriminė, nes vyksta vis kitoje Vilniaus miesto galerijoje. Taip siekiama kuo plačiau paskleisti medžio drožybos tradicijas. Pirmoji paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai” įvyko 2009-2010 m. sandūroje Vilniuje, Jeruzalės galerijoje.

Parodoje dalyvavo 29 medžio drožėjai iš visos Lietuvos, buvo eksponuoti 49 kūriniai. Populiariausi šventieji pristatomi parodoje buvo Šv. Jurgis ir Šv. Petras. Parodoje taip pat eksponuotos Kristaus Nazariečio, Švč. Mergelės Marijos, Šv. Kazimiero, Šv. Roko, Šv. Jokūbo, Šv. Florijono, kitų šventųjų, taip pat angelų ir piligrimų skulptūrėlės. Parodoje eksponuojamus darbus vertino ne tik komisija, sudaryta iš liaudies meno ekspertų, tačiau ir visi parodos lankytojai. I ąją vietą užėmė medžio drožėjas iš Kalvarijos Antanas Lastauskas (kūrinys „Šv. Rokas”), II – ąją vietą pelnė medžio drožėjas iš Mažeikių Antanas Viskantas (kūrinys „Apaštalas Jokūbas”), III – ąją vietą Adolfas Teresius iš Kauno r. (kūrinys „Adomas ir Ieva”).

 

 

IV parodos konkurso nuostatai


2013 m.

III medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“ vyko 2013 m. lapkričio 6 – 30 dienomis Šv. Jono gatvės galerijoje Vilniuje (Šv. Jono g. 11, Vilnius). Galerija įsikūrusi Vilniaus senamiestyje, XVI a. pastate, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Radvilos Juodojo gyvenamajame name.

Parodoje dalyvavo 24 liaudies menininkai iš visų Lietuvos geografinių regionų (Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos), buvo eksponuojami 44 konkursiniai darbai. Populiariausi parodoje pristatomi šventieji - Šv. Rokas (ligonių ir piligrimų globėjas), Šv. Petras (apaštalas ir evangelistas, taip pat žvejų globėjas), Šv. Agota (medicinos seserų ir slaugių globėja, saugotoja nuo gaisro) bei Rūpintojėlis (susimąstęs sėdintis Kristus). Parodos lankytojai taip pat galėjo išvysti Šv. Jurgio, Šv. Jono Nepomuko, Šv. Onos, Šv. Jokūbo, Šv. Florijono, kitų šventųjų, taip pat piligrimų medžio skulptūras. Ypač svarbu, kad parodoje dalyvavo įvairaus amžiaus liaudies menininkai. Jauniausiam parodos dalyviui Edvinui Jančiauskui  iš Varėnos 14 metų, vyriausiam Kaziui Striaupai iš Dovainių kaimo (Platelių seniūnija) – 81 metai.

Kas dvejus metus Lietuvos piligrimų bendrijos organizuojama paroda-konkursas yra unikali galimybė vilniečiams ir miesto svečiams susipažinti su Lietuvos medžio drožybos tradicijomis. Kaip teigė šio renginio organizatorius, Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas dr. Darius Liutikas,

„Medžio drožėjai yra panašūs į piligrimus. Kiekvieno kūrinio kūryba yra tarsi piligriminė kelionė, jos metu apmąstomas asmeninis ryšys su iš medžio kuriamu šventuoju. Kiekvienas prisilietimas prie medžio skulptūros, tarsi piligrimo žingsnis į šventąją erdvę. Šį žingsnį pirmiausia reikia žengti savo viduje, jį skatina vidiniai dvasiniai motyvai. Vieną ar kitą šventąjį mes  pasirenkame todėl, jog tikime, kad jo dangiškoji globa padės mums, mūsų draugams ar artimiesiems eiti gyvenimo keliu, gyvenimo piligriminėje kelionėje”.

Paskutinę lapkričio dieną (lapkričio 30 d.) įvyko III Lietuvos medžio drožėjų kūrinių parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai" uždarymo renginys, kurio metu apdovanoti konkurso nugalėtojai.

Geriausius parodoje-konkurse eksponuojamus darbus rinko ne tik iš ekspertų sudaryta vertinimo komisija, bet ir parodos lankytojai. I-ąją vietą užėmė medžio drožėjas iš Alytaus Artūras Janickas (kūrinys „Šv. Jonas Nepomukas”), II – ąją vietą pelnė medžio drožėja iš Utenos rajono Anelė Araminienė (kūrinys „Šventoji šeima”), III – ąją Vytautas Liatukas iš Kauno (kūrinys „Piligrimas”).

 

Lietuvos piligrimų bendrija parodą-konkursą „Šventieji ir piligrimai” organizuoja kartu su Vilniaus krašto tautodailininkų – meno kūrėjų bendrija.

 

III parodos konkurso nuostatai   

Parodos katalogas

 

2011 m.

II Lietuvos medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“  vyko Vilniuje, Pilies galerijoje (Pilies g. 12-2, Vilnius) nuo 2011 m. lapkričio 3 d. iki gruodžio 4 d. Parodoje-konkurse pristatytos unikalios ir išskirtinės liaudies meistrų iš įvairių Lietuvos regionų sukurtos šventųjų ir piligrimų medžio skulptūros. Parodoje „Šventieji ir piligrimai“ dalyvavo 22 Lietuvos medžio drožėjai, eksponuota 42 šventųjų ir piligrimų skulptūrėlės. Parodos lankytojai taip pat galėjo pareikšti savo nuomonę dėl eksponuojamų kūrinių.

Gruodžio 4 d. Vilniuje, Pilies galerijoje įvyko II parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai“ uždarymo renginys ir konkurso nugalėtojų apdovanojimas. Konkurso nugalėtoju tapo ukmergiškis Valentas Butkus (kūrinys Šv. Pranciškus), II-ąją vietą užėmė Kazys Striaupa iš Plungės r., III-ąją Vitas Vasiliauskas iš Kybartų.  

Parodos organizatorius Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas dr. Darius Liutikas teigė: „Medžio drožėjų kūryba Lietuvoje dažniausiai eksponuojama įvairių rajonų miestuose ir miesteliuose. Šia paroda siekiama, kad liaudies meistrų kūryba būtų atrasta ir įvertinta Lietuvos sostinėje – Vilniuje. Parodos tema pasirinkta neatsitiktinai. Šventieji – dažniausia liaudies menininkų drožinių tema. Šiandieniniame pasaulyje vis dažniau naudojame nesiblaškančio ir neklaidžiojančio, aiškų gyvenimo kelią ir tikslą, turinčio piligrimo simbolį“.      

Liaudies meistrai eksponavo daugiau kaip 20 skirtingų šventųjų skulptūrėlių. Populiariausi šventieji Šv. Rokas, Šv. Kazimieras, Šv. Florijonas, Šv. Jurgis.

Ypač dažnas Lietuvos medžio drožėjų kūriniuose ir Rūpintojėlio vaizdinys. Kristus čia vaizduojamas sėdintis, vienas, dešine ranka parėmęs galvą, apsirengęs ilgu raudonu rūbu arba tik su per klubus perjuostu apsiaustu. Jo galvą visada vainikuoja erškėčių vainikas. Susimąsčiusiu žvilgsniu Rūpintojėlis dažniausiai žvelgdavo iš pakelės koplytėlių.  

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas, skulptūrose dažniausiai vaizduojamas apsirengęs karališkais rūbais, su karūna ant galvos, dešinėje rankoje laikantis kryžių, kairėje – lelijas – skaistybės simbolį. Kartais vaizduojamas su rankomis, sudėtomis ant krūtinės maldai.

Šv. Rokas – ligonių ir piligrimų globėjas, skulptūrose vaizduojamas kaip pavargęs keliautojas su piligrimo atributais lazda ir per petį permestu kelionmaišiu. Šalia jo stovi Gotardo šuo, savo nasruose laikantis duonos kepalą. Šventasis rodo koją su virš kelio esančia, nuo maro atsiradusia žaizda.

Šv. Jurgis – antrasis Lietuvos globėjas. Jurginės (balandžio 23 d.) siejamos su pavasariniu gamtos atgimimu, galvijų išginimu į laukus. Skulptūrose Šv. Jurgis vaizduojamas su kario apranga (ant vėliavos, apsiausto, krūtinės ar skydo – kryžius), sėdintis ant žirgo ir smeigiantis ietį į po kojomis besirangantį slibiną – blogio simbolį.

Šv. Florijonas – gelbėtojas nuo gaisrų ir stichinių nelaimių. Šventasis vaizduojamas kaip romėnų karys, gesinantis degantį namą ar bažnyčią. Vienoje rankoje dažniausiai laiko vėliavą su kryžiumi, kitoje – kibirėlį. Šv. Florijono statulėlės dažniausiai būdavo statomos miestelio centre, prie sodybų.    

2011 metų parodą „Šventieji ir piligrimai“ Lietuvos piligrimų bendrija organizavo kartu su Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija. Kita, gražia tradicija tapusi, paroda įvyks, 2013 metų pabaigoje Vilniuje.  

Parodos katalogas  

Parodos-konkurso nuostatai  

 

 

 

 

2009 m.

Lietuvos medžio drožėjų kūrinių paroda-konkursas „Šventieji ir piligrimai“ buvo surengtas Vilniuje Jeruzalės galerijoje (Ateities g. 1F, Vilnius). Parodoje-konkurse vykusiame 2009 m. gruodžio 21 d. – 2010 m. sausio 6 d.  dalyvavo 22 Lietuvos medžio drožėjai iš įvairių šalies regionų (Žemaitijos, Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos), buvo eksponuojama virš 40 šventųjų ir piligrimų skulptūrėlių.

Tradicinės medžio drožėjų kūrinių parodos-konkursai, medžio drožėjų plenerai Lietuvoje dažniausiai vyksta mažesniuose miestuose ir miesteliuose. Konkursinės parodos siekiant įamžinti garsiausio XX a. dievdirbio L. Šepkos atminimą organizuojamos Rokiškyje. Čia taip pat tradicija tapo organizuoti prakartėlių parodas. Šv. Jurgio skulptūrų konkursas vyksta Veisiejuose. Tad Vilniuje surengta paroda „Šventieji ir piligrimai“ turėtų tapti gražia tradicija, nes šalies sostinėje jaučiamas tokių parodų trūkumas. Parodos-konkurso „Šventieji ir piligrimai“ uždarymo metu buvo įteikti apdovanojimai meniškiausių, šventųjų ir piligrimų drožybos tradicijas, ar originalias idėjas perteikiančių darbų autoriams. I vietą užėmė medžio drožėjas iš Telšių r. Pranas Dužinskas (kūrinys „Piligrimas“), II vietą pelnė medžio drožėjas iš Kauno Algirdas Jasilionis, III – ąją Tomas Stambrauskas iš Prienų r.

Konkurso nuostatai

Parodos-konkurso katalogas      

 

 

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2024 | Darius Liutikas, +370 614 94092