Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems Lietuvos piligrimų bendriją ir skyrusiems 2 procentus pajamų mokesčio. Iš Jūsų gauta parama panaudota interneto svetainės palaikymui, bus naudojama knygos apie piligrimystę leidybai.

Pasinaudokite šia galimybe ir šiais metais. Jūs galite paskirti mums 2 proc. savo pajamų mokesčio, sumokėto 2013 metais.

Užpildykite pridedamą formą ir iki 2014 m. gegužės 2 d. pateikite savo miesto Valstybinei mokesčių inspekcijai (asmeniškai arba paštu), arba perduokite mums.

Taip pat galite deklaruoti internetu: http://deklaravimas.vmi.lt/

Įdedame užpildytą pavyzdį su Lietuvos piligrimų bendrijos duomenimis bei pildymo pavyzdį. Jums belieka į šią formą didžiosiomis raidėmis įrašyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, adresą, telefoną, el.paštą, datą ir pasirašytą formą iki gegužės 2 d. pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Jei Jūs pildote metinę pajamų deklaraciją, prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikite kartu su ja. Jei formą pildysite kitu būdu, tiesiog prisiminkite, kad:
6 laukelis. Mokestinis laikotarpis – 2013

8 laukelis. Pažymėkite “Pirminė“
9 laukelis. Eilutės Nr. – 1
10 laukelis. Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 300046634
11 laukelis. Paramos gavėjo pavadinimas – LIETUVOS PILIGRIMŲ BENDRIJA
12 laukelis. Buveinės adresas – BITININKŲ 1C-6, VILNIUS
16 laukelis. Įrašykite 2,00

Jei Lietuvos piligrimų bendrijai skiriate 2 procentus, tuomet paramos gavėjo duomenis reikia rašyti tik vieną kartą. Antrą kartą pasikartojančius laukelius 9 - 16 palikite tuščius.

Išsamias formos pildymo taisyklės rasite Valstybinės mokesčių inspekcijos tinklalapyje http://www.vmi.lt/

Užpildę deklaraciją neužmirškite ir savo bičiulių ir draugų, gal jie taip pat galėtų paremti Lietuvos piligrimų bendriją. Jei dar nedirbate ar neturite nuolatinių pajamų, taip pat perduokite šią žinią savo tėvams ar artimiesiems, kurie dalyvauja piligriminėse kelionėse.

Ačiū už Jūsų paramą.

Nuoširdžiai,
Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas Darius Liutikas

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2023 | Darius Liutikas, +370 614 94092