Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Šventieji

Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Angelas

Angelas (hebr. מלאך, Mal'ach - malak , gr. άγγελος, ángelos – „pasiuntinys“, „žinianešys“, „būrėjas“) - žydų mitologijoje ir krikščionių religijoje, angelai – pusiau dieviškos būtybės.

Senajame Testamente žodis „angelas“ vartojamas trimis reikšmėmis: 1) pasiuntinys, žmogus; 2) pranašas, žmogus, tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus; 3) pusiau dieviška būtybė, turinti fizinį pavidalą arba jo neturinti, gali būti ir nematoma.

Senajame Testamente minimi kaip vieninteliai Dievo tarnai, jo šeima. Angelai Dievą garbina. Angelai atlieka tarpininkų tarp žmonių ir Dievo funkciją. Jie perduoda Dievo žinią, vykdo žmogui palankius Dievo įsakymus.

Hierarchija. Angelai skirstomi pagal kelias triadas. Pagal vieną iš jų: 1) Arkangelai, 2) Kunigaikščiai angelai, 3) Angelai. Taip pat žinomi: Cherubinai, Kerubai, Serafimai.
Baltų mitologijoje Algis - dievų pasiuntinys.

Krikščionybėje ir judaizme arkangelai: Arkangelas Mykolas (Mykolas - „prilygstantis Dievui“), vyriausias angelas. Arkangelas Gabrielius (Gabrielius - „Dieviška jėga“ arba „dieviškas žmogus“).

Kiti minimi tik apokrifuose, Rafaelis (Rapolas) katalikų pripažintoje kanoniška Tobijo knygoje:
Arkangelas Rafaelis (Rapolas - „Dievas išgydė“), Arkangelas Urielis (Urielis - „Dievo šviesa, liepsna“), Arkangelas Jeramielis, Arkangelas Sarielis, Arkangelas Reuelis.

Angelologija. Krikščioniška ir judaistinė angelologijos yra panšios, tačiau turi kelis skirtumus:

Jėzaus Kristaus ir angelų santykiai yra ganėtinai sudėtingi, angelas jam gali tarnauti, tačiau nėra jam visiškai pavaldžių angelų. Naujojo Testamento laiške žydams polemizuojama su krikščionimis, kurie prilygina Jėzų Kristų angelams: „Jis tapo tiek prakilnes už angelus kiek aukštesnį už juos paveldėjo vardą“.

 

Šaltiniai:

Mitologijos Enciklopedija, 1999. 2 tomas. Vilnius, „Vaga“.
http://lt.wikipedia.org/wiki/Angelas

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2024 | Darius Liutikas, +370 614 94092