Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Apie organizaciją

LIETUVOS PILIGRIMŲ BENDRIJA yra savarankiška, savanoriška, pelno nesiekianti visuomeninė organizacija įsteigta 2004 m. rugpjūčio 9 d. Lietuvos piligrimų bendrija vienija krikščionis dėl dvasinių motyvų keliaujančius į šventąsias vietas (piligrimus).

Lietuvos piligrimų bendrija savo veikloje vadovaujasi Biblijos mokymu, krikščioniška morale. Organizacija bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio krikščioniškomis bei piligrimus vienijančiomis organizacijomis.

Lietuvos piligrimų bendrijos simbolis: einančio piligrimo figūra, įrėminta ovale. Piligrimas dešinėje rankoje laiko lazdą, yra apsisiautęs skraiste, ant galvos skrybėlė. Skraistėje didžiosios raidės LPB (Lietuvos piligrimų bendrijos santrumpa).

LIETUVOS PILIGRIMŲ BENDRIJOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  • vienyti krikščionis piligrimus;
  • organizuoti ir padėti organizuoti piligrimines keliones į Lietuvos bei užsienio šventąsias krikščioniškas vietas, organizuoti piligrimų stovyklas;
  • rūpintis Lietuvos krikščioniškų šventų vietų gamtinės ir kultūrinės aplinkos išsaugojimu;
  • rinkti, sisteminti, analizuoti ir kaupti medžiagą apie piligrimines keliones, krikščioniškas šventąsias vietas Lietuvoje;
  • organizuoti konferencijas, seminarus, disputus, susitikimus su dvasininkais, menininkais, politikais, mokslininkais, visuomenės veikėjais;
  • organizuoti piligrimystės vietų mokslinius tyrimus bei šių vietų propagavimą;
  • rengti parodas, įvairias piligrimystės programas, piligriminių kelionių maršrutus;
  • organizuoti labdaros ir kitus renginius;
  • dalyvauti aktualių dorovinių ir etinių problemų svarstymuose;
  • leisti periodinius ir kitokius leidinius apie piligrimines keliones, bendradarbiauti su žiniasklaida.
©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2023 | Darius Liutikas, +370 614 94092