Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

PILIGRIMINĖS KELIONĖS
2024
KELIONĖS Į UŽSIENĮ
Izraelis Roma Lurdas Santjago de Kompostela
Medžiugorjė Taize Piligrimystės vietos Lenkijoje Kitos kelionės

Eucharistinis kongresas 2012

50 – asis Tarptautinis Eucharistinis Kongresas

Dublinas, Airija

2012 m. birželio 10-17 d.

 

Šiame kongrese bus minimas ir 50 m. nuo Vatikano II Susirinkimo atidarymo 1962 m. jubiliejus.

Kongreso tema – „Eucharistija: vienybė su Kristumi ir vienas kitu“.

Tarptautiniai kongresai – eucharistinė viso pasaulio šventė, kurioje dalyvaudami galime kartu su visuotine Bažnyčia atnaujinti ir giliau puoselėti Eucharistijos kaip kristocentriško dvasingumo pagrindinį šaltinį, kuris yra ir tikrasis žmonių bendrystės pagrindas.

Plačiau apie kongresą galima sužinoti kongreso internetiniame puslapyje: www.iec2012.ie.  

Kas numatyta Airijoje?

Kongresas truks savaitę. Kiekviena diena turės savo temą:

Pirmadienis – vienybė ir Krikštas (ekumeniniai renginiai, Mišios lietuvių piligrimams 9:30 val. St. Agatha bažnyčioje North William gatvėje);

Antradienis – vienybė ir šeima;

Trečiadienis – vienybė ir Susitaikymas;

Ketvirtadienis – vienybė ir tarnystė;

Penktadienis – vienybė, kančia ir išgydymas;

Šeštadienis – vienybė ir Dievo Žodis per Mariją;

Sekmadienis – Statio orbis, uždarymo ceremonija Croke Park stadione.

Kiekvieną dieną bus bendra ryto malda, darbas grupėse, katechezės, liudijimai, Eucharistijos šventimas, jaunimo sekcija, parodos ir kiti kultūriniai renginiai mieste. Numatyti įvairių temų pranešimai, kuriuos pristatys žinomi bažnytinių ir kitų sričių specialistai.

Registracija

Registracija kongresui vyksta interneto pagalba per internetinį puslapį - www.iec2012.ie/registration. Kiekvienas dalyvis turi registruotis individualiai kaip atskiras asmuo arba galima užregistruoti ir grupę (grupė – ne mažiau 7 žmonės). Organizatoriai prašo neatidėlioti registracijos.

Kongreso išvakarėse numatytas teologinis simpoziumas Šv. Patriko kolegijoje, vyksiantis 2012 m. birželio 6-9 dienomis. Tai atskiras renginys, kuriam registruotis reikia atskirai nuo kongreso. Tą galima padaryti per kongreso puslapį, paspaudus nuorodą į teologinį simpoziumą.

Galima trejopa registracija kongresui – 7 dienų (pilna), 3 dienų (iš eilės einančių) ir vienai dienai. Registruojantis kongresui anksčiau galima sutaupyti. Nuolaidos taikomos šeimoms (iki 6 žmonių), bet ne piligrimų grupėms.

 

Registracija iki 2012 m. gegužės 9 d.  

Registracija vietoje

€105 Pilna 7 d. registracija

 

€70 registracija 3 dienoms

 

€30 vienai dienai

€115 Pilna 7 d. registracija

 

€80 registracija 3 dienoms

 

€35 vienai dienai

 

Nakvynė ir maistas nėra įskaičiuoti į registracijos mokestį. Užsiregistravus, dalyvis gauna kongreso dalomąją medžiagą ir teisę dalyvauti kongreso renginiuose. Nakvynę galima užsisakyti tuo pačiu metu kai registruojamasi kongresui. Organizatorių siūlomos nakvynės galimybės:

  • Studentų kambariai nuo €38/parai
  • Apartamentai (1-4 žmonėms) €100-150/parai
  • Viešbučiai nuo €69/parai

Nakvynę galima susirasti ir patiems pas pažįstamus, gyvenančius Dubline ar jo apylinkėse.

50-ojo Tarptautinio Eucharistinio Kongreso malda:

 

Viešpatie Jėzau,

Tave Tėvas atsiuntė, kad suburtum išblaškytuosius. Atėjęs pas mus atnešei gerumą, išgydymą, paskelbei išganymo žodį ir davei amžinybės Duoną. Lydėk mus gyvenimo piligrimystės keliu. Tegul tavo Šventoji Dvasia uždega mūsų širdis, pagyvina viltį ir atveria protą, kad kartu su mūsų tikėjimo seserimis ir broliais atpažintume tave Raštuose ir Duonos laužyme.

Tegul tavo Šventoji Dvasia suvienija mus į vieną kūną ir padeda nuolankiai, su teisingumu ir meile, žengti gyvenimo keliu kaip tavo prisikėlimo liudininkams. Vienybėje su Marija, kurią nuo kryžiaus mums davei kaip Motiną, per tave visa šlovė, garbė ir palaima tebūnie Tėvui Šventojoje Dvasioje ir Bažnyčioje, dabar ir per amžius. Amen.

 

Kun. Žydrūnas Kulpys

Nacionalinis delegatas rengimuisi Eucharistiniam Kongresui Airijoje 2012 metais

P. Kriaučiūno g. 17, LT 68298 Marijampolė

El. paštas: zkulpys@hotmail.com, tel. 8343 68651

©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2024 | Darius Liutikas, +370 614 94092