Lietuvos piligrimų bendrija Choose english language English Scegli la lingua italiano Italiano Pasirinkite lietuvių kalbą Lietuvių
Forumas | Nuorodos | Kontaktai
 
Apie mus


Apklausos

Rezultatai | Buvusios apklausos

Parama

Skirkite 2 proc. pajamų mokesčio Lietuvos piligrimų bendrijai ir piligrimams

Projektai

Facebook

 

Darius Liutikas

Dr. Darius Liutikas - Lietuvos piligrimų bendrijos pirmininkas

Moksliniai interesai, tyrimų sritys

Religijos ir kultūros sociologija, laisvalaikio sociologija, piligrimystė, šventos vietos ir šventos erdvės, turizmas, mobilumas, turizmo rūšys.

Darius Liutikas paskelbė daugiau kaip 40 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose piligrimystės, religinio turizmo ir kitomis temomis, 2009 m. Lietuvos piligrimų bendrija išleido jo monografiją „Piligrimystė. Vertybių ir tapatumo išraiškos kelionėse” (Vilnius: Lietuvos piligrimų bendrija, 2009).  2015 m. pradžioje lietuvių ir anglų kalbomis išleistas D. Liutiko sudarytas piligrimams skirtas žemėlapių rinkinys „Piligrimų keliai Lietuvoje. Žemėlapių rinkinys” (Vilnius: Lietuvos piligrimų bendrija, 2014). 

Be to, dr. Darius Liutikas yra knygų “Skautai. Dievui, Tėvynei, Artimui! Skautybė pašto ženkluose” autorius. (Vilnius: Lietuvos piligrimų bendrija, 2011. 360 psl.) ir “Scouting in the Baltic Countries. A History in Philately” (Vilnius: Lietuvos piligrimų bendrija, 2018, 416 psl.) autorius. 

Straipsniai recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio mokslo žurnaluose 

 1. Liutikas D. Vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida // SOTER, 2019, Nr. (70) 98, p. 45-66.  https://ejournals.vdu.lt/index.php/SJRS/article/view/690/401
 2. Liutikas D. Kryžių kalno tapatumo raiška: prasmės ir simboliai // Žiemgala, 2019, Nr. 1, p. 9-16.  http://www.ziemgala.lt/lt/zurnalas-ziemgala/ziemgala-20191/kryziu-kalno-tapatumo-raiska-prasmes-ir-simboliai
 3. Liutikas D. Lietuvos kapinių statistika: kapinių skaičius, plotas ir geografinis tipologizavimas // SOTER, 2017, Nr. 63(91), p. 61-72. https://ejournals.vdu.lt/index.php/soter/issue/view/169
 4. Liutikas D. Kapinės kaip lankytini kraštovaizdžio objektai // SOTER, 2017, Nr. 62(90), p. 51-66. https://ejournals.vdu.lt/index.php/soter/issue/view/162
 5. Liutikas D. The manifestation of values and identity in travelling: The social engagement of pilgrimage // Tourism Management Perspectives, 2017, https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.07.014
 6. Liutikas D. Religijos geografija: šventųjų kultas Lietuvoje // Logos, 2016, Nr. 88, p. 159-168. http://www.litlogos.eu/L88/Logos_88_159_167_Liutikas.pdf
 7. Liutikas, D. Religijos geografija: šventųjų kultas Lietuvoje, 2 dalis // Logos, 2016, No. 89, p. 121-128. http://www.litlogos.eu/L89/Logos_89_121_128_Liutikas.pdf
 8. Liutikas D. Lietuvių piligrimų dienoraščiai. Ieškant gyvenimo prasmės. Vilnius - Santjago de Kompostela // Soter, 2016. Nr. 57 (85), p. 95-101. Recenzija. https://ejournals.vdu.lt/index.php/soter/issue/view/129
 9. Liutikas D. In search of miracles: pilgrimage to the miraculous places // Tourism Review. 2015. Vol. 70 (3), P.197 - 213. Prieiga internetehttp://www.emeraldinsight.com/doi/10.1108/TR-08-2013-0046 
 10. Liutikas D. Religious Landscape and Ecological Ethics: Pilgrimage to the Lithuanian Calvaries // International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage. 2015. Vol. 3 (1). Article 4. P. 12-24. Prieiga internete: http://arrow.dit.ie/ijrtp/vol3/iss1/4/
 11. Liutikas D. Religinių objektų Lietuvoje geografinių vietų analizė // Geografijos metraštis. Vilnius. 2014. Nr. 47. P. 103-117. http://www.gamtostyrimai.lt/uploads/publications/docs/11802_c48ba93bf5150f1e4d8c86b70d300150.pdf
 12. Liutikas D. Lithuanian valuistic journeys: traditional and secular pilgrimage // Journal of Heritage Tourism. 2014. Vol. 9, No. 4. P. 299-316. Routledge. Also: Taylor and Francis Online. 2014 04 14. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1743873X.2014.890205#tabModule
 13. Liutikas D. Experiences of Pilgrimage in Lithuania: Expressions of Values and Identity at New Destinations // Journal of Tourism Consumption and Practice. University of Plymouth. 2013. Vol. 5. No. 2. P. 43-60. Prieiga internete: http://www.tourismconsumption.org/JTCAPV5N2LIUTIKAS.pdf
 14. Liutikas D. Tapatumo raiška sporto aistruolių kelionėse // Filosofija. Sociologija. Vilnius. 2011. T. 22. Nr. 2. P. 214-225. Prieiga internete: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2011/2/214-225.pdf
 15. Liutikas D. Moderni piligrimystė – skirtingų vertybių išraiška // LOGOS. Vilnius. 2009. Nr. 61. P. 192-201. Prieiga internete: http://litlogos.eu/L61/Logos_61_192_201_Liutikas.pdf
 16. Liutikas D. Lietuvos piligrimų vertybinės nuostatos // SOTER. Kaunas. 2008. Nr. 28 (56). P. 167-186. Prieiga internete: http://archive.minfolit.lt/arch/16501/16635.pdf
 17. Liutikas D. Piligrimystė ir turizmas: panašumai ir skirtumai // Filosofija. Sociologija. Vilnius. 2006. Nr. 2. P. 35-43. Prieiga internete: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2006/2/35-43.pdf
 18. Liutikas D. Šventa erdvė – piligriminių kelionių tikslas // Liaudies kultūra. Vilnius. 2005. Nr. 4. P. 42-47. Prieiga internete: http://www.llkc.lt/index.php?-646696098
 19. Liutikas D. Piligriminių vietų tinklas Lietuvoje: geografinė retrospektyva // Geografijos metraštis. Vilnius. 2005. Nr. 38. P. 147-163. Prieiga internete: http://www.geo.lt/geo/uploads/media/146-162.pdf
 20. Liutikas D. Piligrimystės fenomeno analizė remiantis V. Turnerio teorija // SOTER. Kaunas. 2004. Nr. 14 (42). P. 175-186. Prieiga internete: http://vddb.laba.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:J.04~2004~ISSN_1392-7450.N_14_42.PG_175-186/DS.002.0.01.ARTIC
 21. Liutikas D. Piligrimystė Europos krikščioniškoje kultūroje: geografiniai aspektai // Geografija. Vilnius. 2004. T.40. Nr. 2. P. 48-56. Prieiga internete: http://www.e-biblioteka.lt/resursai/LMA/Geografija/Geo_048_56.pdf
 22. Liutikas D. Katalikiškosios piligrimystės Europoje (Lietuvoje) istoriniai aspektai // Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalo „Tiltai” (KU) priedas Nr. 15 „Tikėjimas ir kultūra”, Klaipėda, 2003. P. 245-268.
 23. Liutikas D. Katalikiškosios piligrimystės sociologiniai aspektai // SOTER. Kaunas. 2003. Nr. 9. P. 117-132. Anotacija: http://www.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_9.html#8

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose 

 1. Liutikas D. Religious Tourism in Azerbaijan: Current Challenges // In: Shin Yasuda, Razaq Raj and Kevin Griffin (editors), Religious Tourism in Asia. CABI. 2018. P. 38-48.  https://www.cabi.org/bookshop/book/9781786392343
 2. Liutikas D. Religious Pilgrimage Routes in the Baltic Countries: History and Perspectives. In: Daniel H. Olsen, Anna Trono (editors) Religious Pilgrimage Routes and Trails. CABI. 2018. P. 102-113.  https://www.cabi.org/bookshop/book/9781786390271
 3. Liutikas D. 2018. Catholic Pilgrimage in Europe: Contemporary Traditions and Challenges. In: Hatem El-Gohary, David John Edwards, Riyad Eid (editors) Global Perspectives on Religious Tourism and Pilgrimage. IGI Global. P. 84-103. https://www.igi-global.com/chapter/catholic-pilgrimage-in-europe/193425
 4. Liutikas D. Lithuania, tourism // In: Encyclopedia of Tourism, ed. J. Jafari and H. Xiao, 2015. Springer, DOI 10.1007/978-3-319-01669-6_122-1.
 5. Liutikas D. Indulgence feasts: manifestation of religious and communal identity // In: Managing and Developing Communities, Festivals and Events, editors; A. Jepson, A. Clarke, 2015. P. 148-164. Palgrave Macmillan.
 6. Liutikas D., A. Motuzas. The Pilgrimage to the Hill of Crosses: Devotional Practicies and Identities // In: Redefining Pilgrimage. New Perspectives on Historical and Contemporary Pilgrimages. Ed. A. M. Pazos. Ashgate, 2014.
 7. Liutikas D. Experiences of Valuistic Journeys: Motivation and Behaviour. // In: Contemporary Tourist Experience: Concepts and Consequences. ed. Richard Sharpley ; Philip Stone. New York : Routledge, 2012. (Advances in Tourism).
 8. Liutikas D. Akademinio jaunimo mobilumas //Lietuvos studentijos socialinio portreto bruožai. Vilnius. Lietuvos socialinių tyrimų centras. Sociologijos institutas. 2010. P. 124-149.
 9. Liutikas D. Kelionės kaip vertybių išraiška // Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje. Vilnius. Socialinių tyrimų institutas. 2009. P. 131-146.
 10. Liutikas D. Kelionė kaip tapatumo globalizacijos eroje atspindys // Tarpdisciplininis diskursas socialiniuose moksluose: patirtis, galimybės ir ribos. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, Sociologijos katedra. 2007. P. 21-23.
 11. Liutikas D. Lietuvos gyventojų poilsio ir kelionių ypatumai // Lietuva Europos Sąjungoje: pirmieji metai. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. 2005. P. 40-42.
 12. Matulionis A.V., Liutikas D. Socialinės demografinės klasių ir sluoksnių charakteristikos // Lietuvos socialinė struktūra. Vilnius: Socialinių tyrimų institutas. 2005. P. 23-39.
 13. Liutikas D. Sociological Aspects of the Discourse „Tourism Versus Pilgrimage“. Comparison of the Pilgrims Communities and Tourist Groups // The Baltic societies after EU accession: new possibilities, new controversies. Vilnius: Lithuanian Sociological Society. 2004. P. 12.
 14. Liutikas D. Skurdo mažinimo galimybės Lietuvos kaime narystės Europos Sąjungoje pradžioje // Socialinės grupės: nepritekliaus žymės, Vilnius, 2004. P. 63-76.
 15. Liutikas D. Jaunimo religingumo problema sovietiniais ateizmo metais //Jaunimo vertybinės orientacijos, Vilnius, 2003. P. 124-134.
 16. Liutikas D. Aušros Vartai kaip Rytų Lietuvos piligrimystės centras // Rytų Lietuva: visuomenės ir socialinių grupių raiška bei sąveika. Vilnius. 2002. P. 331 – 344.
 17. Liutikas D. Piligrimystė kaip religinės kultūros raiška // Lietuvos sociologija amžių sandūroje. Vilnius. 2001. P. 245 – 254. 
©Lietuvos piligrimų bendrija, 2004 - 2023 | Darius Liutikas, +370 614 94092